• Pål Christensen

Angrep ekskonas troverdighet

Forsvarer Arvid Sjødin mener kronvitnets forklaring ikke holder til å dømme Helge Ivar Breland Pedersen for drap.