• En rapport viser at det ikke ble gjennomført anbudskonkurranse for arkitekt og bygningsteknikk ved Sørmarka Arena. Knut S. Vindfallet

Revisjonsrapport avdekker lovbrudd

Den nye skøytehallen Sørmarka Arena kunne blitt billigere hvis eierkommunene hadde satt inn større ressurser i byggeprosjektet.