• Kommer Cecilie Bjelland til å lytte til rådene? Kommer hun til å gi seg på medlemsmøtet kommende søndag?

- Hun ber om bråk

– Cecilie Bjelland må nå vise storsinn og forsoningsvilje, er det klare rådet fra statsviterne Svein Tuastad og Frank Aarebrot.