• Tvers igjennom. Bussens nye hverdag i Hillevåg.

Fri flyt for buss gjennom Hillevåg

Asfaltleggerne var fortsatt i sving da bussen kjørte sine første turer i byens nye midtstilte kollektivfelt.