Færrest aborter i Rogaland

I 2008 ble det utført 1108 svangerskapsavbrudd i Rogaland. Det er 92 flere enn året før, men fortsatt er Rogaland på bunnen av statistikken sammen med Vest-Agder.