Her slaktes 13 millioner kyllinger, 60.000 griser, 7000 storfe og 8000 sau og lam

Når Tines nye stormeieri starter prøveproduksjon høsten 2011, er det investert for 2 milliarder i Kviamarka i Hå. Det gir 540 arbeidsplasser fordelt på gartneri, slakteri og meieri.