Nedgang i handelen på landsbasis

Handelsnæringen i resten av landet ser ikke den samme omsetningsøkningen som Stavanger-regionen.