Fengsel etter påkjørsel bakfra

En yrkessjåfør er dømt til 21 dager i fengsel etter at han ikke klarte å stoppe lastebilen da trafikken foran stoppet opp.