• Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen meiner det er viktig å inkludere innvandrarungdom i kvardagsaktivitetene. Evelyn Hagen

- Fritidstilboda må tilpassas innvandrarbarn

Det meiner arbeids— og inkluderingsminister Dag Terje Andersen. - Spesielt vanskelig er det å få med jentene, meiner han.