Lange køer hos dekkfirmaene

Smør deg med tålmodighet hvis du vil ha noen til å skifte dekk for deg nå om dagen.