Fremmet ikkevold i krigersk område

Den anglikanske biskopen Nelson Onono-Onweng har hjulpet barnesoldater bort fra den beryktede Herrens Motstandshær i Nord-Uganda.