• 28 år gamle Jonny Andre Risvik ble mishandlet gjennom to uker før han døde i dette huset på Kampen i Stavanger.

- Omsorgen har sviktet

Advokat Atle Helljesen poengterte at myndighetene nå er ivrig etter å bruke tvang på de tiltalte, i form av straff.