• Hans E.H. Jacobsen

- Fire felts E 39 urealistisk

En vanlig bilist bruker omkring 2 timer og 50 minutter fra Ålgård til Søgne. For å komme under to timer må det investeres 26 milliarder i firefeltsvei som også er langt sikrere.