• Både ordfører Leif Johan Sevland (t.v.) og Aps Odd Kristian Reme (t.h.) meldte seg inhabile i en sak om utviklingen av Stavanger Forum-området. Det samme gjorde sju andre av formannskapets medlemmer. I midten: rådmann Inger Østensjø og oppvekstdirektør Per Haarr. Marie von Krogh

9 av 19 var inhabile

Da formannskapet skulle behandle en sak om Stavanger Forum— området, oppstod det en litt kaotisk – og en smule komisk – stemning rundt bordet.