• Frp-ordførerkadidatene Pål Morten Borgli (Sandnes), Tom Henning Slethei (Sola) og Sissel Stenberg fra Stavanger Frp (ordførerkandidat, Tore B. Kallevig er for tiden på ferie) mener Jåsund-utbyggingen i Sola er et eksempel som må etterfølges. Knut S. Vindfallet

Frp vil fjerne selvbyggerordningen

Frp-politikere i de tre kommunene Stavanger, Sola og Sandnes ønsker kommunene som tilretteleggere for mer boligutbygging. Og en fylkesmann som ikke stopper prosessen. Frp i Stavanger mener selvbyggerordningen er utdatert.