• Heidi Hjorteland Wigestrand

Døydde da han hadde eit kvarter igjen av vakta

Svensken (51) som omkom då dumperen han kjørte hamna i sjøen ved Norsk Stein hadde berre eit kvarter att av vakta si.