• Finn Roemcke

Utlendinger trives godt på Universitetet

Universitetet i Stavanger (UiS) er godt likt blant 90 prosent av de internasjonale studentene som deltok i en fersk spørreundersøkelse.