• Jan Tore Glenjen

Støtter tinghusplanene

Justisminister Knut Storberget (Ap) støtter sorenskriver Helge Bjørnestad i planene for tinghus i Stavanger.