• Alle de kommunale barnehagene i Stavanger må ta sin del av innsparingene i år. Scanpix

Slik skal barnehagene spare 8 millioner

De 58 kommunale barnehagene i Stavanger får mindre penger til drift i år. Neste år må de private spare like mye.