– Få førskolelærere møtte opp

Få kvinner besøkte helgens jobbmesse på Island, men flere ingeniører ville til Stavanger-distriktet.