8,9 mill til celleforskning

-Målet med prosjektet er å få mer grunnleggende informasjon om hvordan celler fungerer, og hvilken betydning proteiner har i cellene. Et viktig aspekt er å videreutvikle metodene for proteinanalyser, sier Cathrine Lillo, professor i biologisk kjemi ved UiS.