Låve på Bråstein brant ned

Men den skulle rives likevel