Boligbrann på Bryne

Et bolighus ble flammenes rov i Storenubben på Bryne