– Et sjokk for den det gjelder

Uansett hva som er skjedd, så er det her en mor som har mistet sitt barn og som vil ha behov for å snakke med noen etter hvert, sier konstituert overlege Signe Dørheim ved psykiatrisk divisjon ved SUS.