Høgarinda kan bli Høgarinnå

Dette er historien om et veinavn som går 30 år tilbake, og som kanskje får sin løsning mandag.