• Demonstranter fra Dalane overrakte mandag sykehusdirketør Ingar Pettersen 5000 underskrifter mot omorganisering av ambulansetjenesten i Dalane. Pål Christensen

Ambulansene skal ha base i Eigersund

Nyordningen trer i kraft etter påske. Sykehus— ledelsen mener regelverket skal følges.