Spår konkursras innen bygg og anlegg i vinter

Nye bransjetall fra revisjons- og rådgivningsfirmaet BDO spår en nattsvart vinter for bygg- og anleggsbransjen.

Byggingen av det nye sykehuset på Ullandhaug er ennå et lyspunkt for lokal bygg- og anleggsbransje. Foto: Helse Stavanger

 • Stein Halvor Jupskås
  Stein Halvor Jupskås
  Journalist
Publisert: Publisert:

– Det er full brems, økt usikkerhet og fortsatt lave marginer, sier Thomas Lidsheim, bransjeansvarlig for bygg og anlegg i BDO.

BDO har hentet inn, bearbeidet og analysert data fra nær 4000 virksomheter i norsk bygg- og anleggsbransje. Veksten for hele Norge falt fra 10,7 prosent i 2018 til 6 prosent i 2019. I koronaåret 2020 har veksten forsvunnet helt.

Tre årsaker

Han peker på tre hovedårsaker til at oppdragsmengden har sluttet å øke.

– Kommunene er usikre nå på om de får fullt kompensert for utgiftene til covid-19. De drar i håndbrekket når det gjelder nye investeringer. I tillegg sliter Statens Vegvesen etter omorganiseringen, noe som også gir færre gryteklare prosjekter. Den siste årsaken er flere politiske omkamper om store prosjekter. Her i Rogaland gjelder det ny E39 nordover til Haugesund, men også sørover til Ålgård og videre mot Kristiansand. I Oslo er det ny E18 som skaper strid, sier Lidsheim.

Stikk i strid med dystre fremtidsutsikter viser antall konkurser en relativt stor nedgang i år. Mens det i andre kvartal 2019 var 403 konkurser i norske bygg- og anleggsfirmer, er tilsvarende tall i 2020 nede på 178, langt under halvparten.

Lidsheim mener tallene gir et feil bilde av situasjonen.

– Jeg er redd dette bare tilsynelatende er gode tall, at det er stille før stormen, og at antall konkurser i 2021 vil overstige det vi så i 2019. Årsaken til at det ikke har vært flere konkurser så langt i år, er de ordningene som staten har innført, blant annet utsatt innbetaling av skatt og mva, utvidet mulighet til å permittere og tilbakeholdenhet fra offentlige etater med å begjære konkurs, sier Lidsheim.

Thomas Lidsheim er nasjonal bransjeansvarlig for bygg og anlegg i rådgivningsselskapet BDO.

Gryteklare

«Vi venter konkursras i året som kommer», heter det i rapporten.

Meldingen fra Lidsheim og BDO til norske myndigheter er klar. Her trengs motkonjunkturtiltak og å få satt gryteklare prosjekter i sving så fort som overhodet mulig.

– Dette er en bransje der det går lang tid fra klarsignal er gitt til det faktisk er i gang. Her haster det virkelig. Vi snakker om en bransje som bygger varige verdier, og som trengs for å bygge landet framover, sier Lidsheim. Han mener staten heller bør bruke penger på å holde hjulene i gang, enn å bruke de på arbeidsledighetstrygd til ledige innen bygg og anlegg.

Kraftig fall

Tallene for Rogaland i undersøkelsen viser en kraftig vekst i bransjen både i 2017 og 2018, henholdsvis 14,9 og 13,4 prosent. I 2019 kom bremsene på, og omsetningsveksten falt til 7,8 prosent.

– Veksten de senere år er for en stor del fyrt opp av offentlige prosjekter innen veier, havner, sykehus og annet. Store prosjekter har stått i kø. Vi sa alt i fjor at det ville komme en smell. Nå i år er vi på minussiden. Det er full stopp. Hadde det ikke vært for det nye sykehuset, ville situasjonen vært ille alt nå, mener Lidsheim

– Er det de store eller de små selskapene som sliter mest?

– Jeg vil si det er de mellomstore. De store greier seg og går svært sjeldent over ende. De minste har evnen til å omstille seg, for eksempel nå under pandemien å utnytte veksten i privatmarkedet. Jeg er mest bekymret for de mellomstore, sier Lidsheim.

Lavmål

Regionsjef Marie Oftedal i Maskinentreprenørenes Landsforbund deler bekymringen for en sterkt redusert oppdragsmengde.

– Vi har siden november 2019 merket en kraftig oppbremsing. Covid-19 har selvsagt forsterket dette ytterligere. Vi aldri sett så lave forventninger til anleggsmarkedet seks måneder fram i tid som nå.

Marie Oftedal er regionsjef i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Også Oftedal roper, ikke overraskende, på motkonjunkturtiltak fra det offentlige.

– Behovene for å bygge ut vei, vann og avløp og vedlikehold er enorme og det er stor ledig kapasitet blant våre medlemsbedrifter til å ta på seg nye oppdrag, både små og store. Det vil være veldig god motkonjunkturpolitikk å gjøre jobber nå som uansett trengs å bli gjort. Det mangler ikke på kommunale veier som trengs å rustes opp, eller vann og avløp som må fornyes. Vi opplever at det er alt for få slike jobber som legges ut. Det virker som kommunene kniper på prosjektene nå, sier Oftedal.

– Dere er særlig utålmodige når det gjelder fylkeskommunen og veiprosjektene. Er det sammenslåingen med Statens vegvesen som har skapt forsinkelsene?

– Den omorganiseringen har i hvert fall ikke gått knirkefritt. Først manglet de bemanning. I neste sving manglet de finansiering. Alt i fjor høst etterlyste vi to konkrete prosjekter, FV 333 Espedalsveien og gang- og sykkelvei Varden-Bogdalveien på FV 44. Begge ble avlyst i fjor høst, og siden har vi ikke hørt noe om dem, sier Oftedal.

– Jeg forventer at fylkeskommunen er sitt ansvar bevisst og bidrar til å holde hjulene i Rogaland gang. Jeg vil driste meg til å si at jeg ikke opplever at de tar det ansvaret nå, sier Marie Oftedal.

Bekymring

Daglig leder Martin Nordbø i Nordbø Maskin AS bekrefter at stemningen i bransjen både er spent og bekymret for tiden. Felter som industribygg, næringsbygg og bolig er generelt trege. Trenden forsterkes av at flere store samferdselsprosjekter i distriktet er blitt satt på vent.

– Samtidig er vi glad for at to strekk av Bussveien nylig har vært ute på anbud og for at IVAR er i ferd med å prekvalifisere for legging av ny hovedvannledning, sier Nordbø.

– Hvilke prosjekter er satt på vent?

– Da tenker jeg på store veiprosjekter som Rogfast, og E39 både sørover mot Ålgård og nordover gjennom Tasta. Det er slike jobber som de største entreprenørene gjerne får, men når de kommer i gang drypper det litt på oss andre også, sier Nordbø, som også sitter i hovedstyret i Maskinentreprenørenes Forbund ( MEF).

Martin Nordbø, daglig leder for Nordbø Maskin AS med 120 ansatte, har ingen planer om å nedbemanne.

Presser prisene

– Hva vil du si om markedet akkurat nå?

– Det er rett og slett for få jobber. Da blir det ekstra kriging og konkurranse om de få jobbene som er, og dermed blir prisnivået presset, sier Nordbø, som ikke har noen planer om å redusere dagens arbeidsstokk som teller om lag 120 personer.

– Vi har ligget stabilt på det nivået lenge. Selv om det er litt dårlige signaler akkurat nå, har jeg absolutt troen på at markedet skal bedre seg igjen. Da er det viktig å ha de gode folkene og kompetansen deres på plass, framfor å gå ned og opp i bemanning. Vi har også et samfunnsansvar og gjør en betydelig innsats med å ta inn lærlinger. Opptrer vi som en jojo-bransje, vil det ikke bli oppfattet som en attraktiv bransje å gå inn i, sier Nordbø.

Publisert:
 1. E39
 2. Bygg og anlegg
 3. Rogaland
 4. Konkurs
 5. Sykehus

Mest lest akkurat nå

 1. Råkjører tatt i 191 km/t i 60-sone – kan ha mistet lappen for alltid

 2. De betalte 750.000 kroner i leie for russe­bussen. Så kom smitten og en sabotasje

 3. Denne elbilen får omstridt bensin­motor

 4. Sju omkom i snøskred i de franske alpene

 5. Sofie og vennene tar av seg russedressen: – Føles som en «walk of shame»

 6. Slik kunne arkitekten tenke seg å gjøre Peders­gata bedre