Selger tørr ved som varmt hvetebrød

Vinterkulde og dyr strøm gjør livet travelt for vedselgere fraRyfylke. Dag som natt jobbes det for å dekke etterspørselen etterovnsmat.