Dale-planer blir varme igjen

En skrinlagt veikulvert åpner for bro over Gandsfjorden. Det kan bety bygging av 3000 nye boliger på Dale.