Kulvert-kutt redder hus

Veikulvert på Norestraen skulle sluke seks boliger. Nå er kulvertplanene skrinlagt, men beboerne i de seks husene har ikke hørt om de får beholde husene sine eller ikke.