Helikopter-oppdrag for 160 mill.

Norsk Helikopter på Sola har sikret seg nye kontrakter med flyginger for oljeselskaper i Nordsjøen for til sammen 160 millioner kroner.