Omsorgs-brukere er mindre fornøyde

Brukere av omsorgstjenester i Gjesdal er mindre fornøyde med tjenestene nå enn for to år siden.