Ungdomslivet flyttes nordover

Langgata 54 skal boble over av ungdommelig energi. Lokket tas av det nye fritidstilbudet i neste uke.