Gassferjene får ikke reservekai

De nye gassferjene på Boknafjorden får ingen reservekai å legge til ved. Konsekvensen er at Kyststamveien kan bli stengt oftere enn tilfellet er i dag.