Høyland menighetsråd anker barnehagevedtak

Harald Bjørgan, leder av Høyland menighetsråd, har anket bystyrets vedtak om endringer i tilskuddsordningen for private barnehager inn for Fylkesmannen.