Venstre tar opp saka

Einar Schibevaag frå Venstre ber ordførar Andreas Drarvik (Sp)syta for at formannskapsmedlemmene også får behandla Klara Marvik si sak. Neste formannskapsmøte skal haldast tysdag 19. oktober.