Makter ikke presset - søker krisehjelp

Ungdom med traumer, angst, depresjoner og selvmordstanker står i kø for spesialisthjelp i psykiatrien i Stavanger.