Innfører neppe lokal bensinavgift

Samferdselsminister Torild Skogsholm har registrert Rogalands søknad om ekstra, lokal bensinavgift som alternativ til bompenger.