Trekker vitner for retten

Vitner som hittil ikke har villet forklare seg for ransetterforskerne, blir nå innkalt til retten med forklaringsplikt.