Halvert tilbud på Riskatun

Før nyttår fikk drøyt 20 funksjonshemmede og kronisk syke tilbud om rehabilitering på Riskatun i uka. Nå får i verste fall bare åtte slik trening ukentlig.