Lokaler fylles, prisen stiger

Ledige næringslokaler fylles opp i Stavanger-området. Men kontormarkedet viser svak utvikling.