Funkishus står når «halve» Kleppe rives

Dette sentrale funkishuset fra 1937 blir landemerke og vegg mot søri tidenes største leilighetsprosjekt i Kleppekrossen.