- Ja til Ryfast - men ikke ta livet av Hundvåg

— Vi må gjøre alt for å få til Ryfast. Men det må ikke skje på bekostning av miljøet på Hundvåg.