Tilbyr fylket å kjøpa Obrestad

Når Hå ikkje vil betala nok for Obrestad fyr, vender Kystverket seg til fylket med tilbud om kjøp. Seier fylket nei, vil dei leggja fyret ut på det opne markedet.