Rennfastbøter for 11 mill.

I fjor ble det innbetalt omkring 11 millioner kroner i fartsforelegg i Rennfast-tunnelene. Det er like mye som alle fotoboksene i Rogaland samlet inn tilsammen året før.