Storkonflikt rundt boligbygging på Vikeså

Gårdbrukere og andre naboer ved planlagt privat boligfelt på Vikeså føler seg fullstendig overkjørt av politikere og admini— strasjonen i Bjerkreim kommune.