• Jone Østebø.

Dykket uten instruktør

To kvinnelige elever på prøvedykking på Engøy lørdag var alene i sjøen og de eneste som hadde dykkerdrakt på da den ene plutselig forsvant i dypet.