- Lokalsamfunnet langs hele kysten er pårørende til denne ulykka