Trallfa anker vedtaket

Trallfa Forus II AS vil påklage utvalg for byutviklings vedtak om å si nei til Trallfas søknad om å bygge for Bredal og Jysk på Lura. Klagen går først til Utvalg for byutvikling, og hvis nødvendig, til Fylkesmannen.