Gausel-foreldre får juridisk hjelp

Foreldrene til de 17 seksåringene som ikke får plass på Gauselskole til høsten, kjemper videre. Foreldreaksjonen slår seg ikketil ro med saksbehandlingen.